children's drawings

Deze werken hebben kindermisbruik als thema. Ze zijn niet ontstaan vanuit een persoonlijke invalshoek maar door confrontaties en verhalen die ik in de loop der jaren (door o.a. werk in het onderwijs, beruchte mediazaken,...) meegemaakt en gehoord heb. Veel verhalen tonen steeds wederkerende patronen van machtsmisbruik, schuldinductie enz. De gevolgen ervan blijven een heel leven lang doorwerken.

Klik op de thumbnails om het volledige werk te zien.

These works deal with child abuse. They do not stem from personal experience but from confrontations and stories I've encountered and heard over the years (through work in the education system, infamous media affairs among others). Many stories reveal reptitive patterns of abuse of power, inducing guilt, etc. The results of which last a life time.

Click on the thumbnail to see the complete image.

'Suffer The Little Children'

oil and acrylic on hardboard, 122x61

'A Child's Drawing'

mixed media on canvasboard

24x30

'Child's Drawing #2'

acrylic on paper, A4

'Between the Dull, Cold Eyes'

acrylic and oil on hardboard, 50x70

'Pet'

oil on hardboard, 40x50

'The Chosen One'

mixed media on paper, A4

'The Bridge'

acrylic on paper, A4

'Suffer the Little Children #2'

mixed media on hardboard

redunzl_art on instagram