• 'The Divided Self, II'

  oil on hardboard,122x87

 • 'Naakt op bed'

  oil on paper, 29,7x42

 • 'Naakt gehurkt'

  oil on paper, 29,7x42

 • 'From the Window'

  acrylic and oil on hardboard, 40x60

 • 'Naakt staand'

  oil on hardboard, 58x123

 • 'Dependance'

  acryl + olieglacis op canvas, 50x70

 • 'De Lusthof'

  olie op hardboard, 60x70

 • 'The White Room'

  olie op hardboard, 91,6x61

 • 'Le Plaisir en Soi'

  olie op hardboard, 50x70